Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

De vereniging Actualiteit Aankondigingen Aankondigingen Leden Ledenlijst Erkenningscriteria Specifieke erkenningscriteria Erkenningscriteria Erkende opleidingsinstituten Erkende verenigingen Aanbod Commissie Deontologie Statuten Pesso-Psychotherapie De therapie Toepassing Pesso-Psychotherapie De eigenheid van Pessopsychotherapie Toepassingsmogelijkheden Lichaamsgerichte Experiëntiële Psychotherapie Uitgangspunten van de opleiding Trainers Therapeuten Aankondigingen Nederland Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Oost-Vlaanderen 2 Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Therapeuten Artikels/literatuur English Contact Links 

De vereniging

Consequat

' Een weg banend doorheen de stroom'

De VVP-LEP vzw bestaat sinds 15 december 2011 en werd opgericht na de ontbinding van de VVP vzw (Vlaamse Vereniging voor Pessotherapie) in juli 2011.

Het doel van de VVP-LEP is de studie, de beoefening en de ontwikkeling van de Pesso-Psychotherapie en de Lichaamsgerichte Experiëntiële Psychotherapie te bevorderen en de beroepsbelangen van haar leden te behartigen.

De VVP-LEP verenigt Pesso-Psychotherapeuten enerzijds en Lichaamsgerichte Experiëntiële Psychotherapeuten anderzijds.

In het verleden werden 9 Pesso-opleidingen georganiseerd in Vlaanderen, 8 werden opgeleid tot Pesso-Psychotherapeut. De 9de groep werd opgeleid tot Lichaamsgerichte Experiëntiële Psychotherapeuten volgens Pesso.Actueel wordt het Clientcentered- en Pesso-gedachtegoed verder doorgegeven in een nieuwe opleiding 'Lichaamsgerichte Experiëntiële Psychotherapie' (LEP)

De naam 'VVP-LEP' staat voor de vereniging van verleden en toekomst: Pessotherapeuten worden actueel niet gevormd en de eerste Lichaamsgerichte Experiëntiële Psychotherapeuten (LEP) studeren af in 2013. De vereniging tussen beide wordt symbolisch uitgedrukt met een koppelteken: verenigd en toch elk zijn eigenheid.

De Raad van Bestuur bestaat uit: * Ellen De Beule * Marleen Van Rooy * Daniël BoeykensVlaamse Vereniging voor Pesso-Psychotherapie en Lichaamsgerichte Experiëntiële Psychotherapie

vzw

'elk hun eigen weg in eenzelfde landschap'